Tag Archives: Erhan Bozkurt

TİMUR TİRYAKİ’NİN “İNSANLIK 2.0” KİTABINDAN ALINTILAR…

19 Eki

 Sosyal değer üretme sürecindeki şirketin, bunu sosyal bilincin getirdiği zorunluluktan mı yoksa işini büyütecek, reklam ve algı amaçlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak mı yaptığını ayırt eden tek şey, o şirketin insani değerlere verdiği önemdir.
 Ekonomik değer kötü değildir, şeytan değildir. Önemli olan, ekonomik değerin temellerini sosyal ve insani değerler üzerine kurgulamaktır.
 Ölçebilmek faydalıdır, bulgular için ve aksiyon planları oluşturabilmek için.
 Kâr, iş hayatında nihaî amaç olarak değil, insanlar için kullanılmak üzere bir araç olarak konumlanmadığı sürece yıkımlar, krizler ve yıpranma gelmeye devam edecektir.
 Amaç odaklı liderler, asıl olanın insanların içsel durumları, kişisel amaçları ve bunların birleşiminden oluşan “kurum amacının” gerçekleşmesi olduğunun bilincindedirler.
 Okullara uygulamalı cesaret ve yaratıcılık dersleri konmalı.
 Eğitim sistemimizin üzerine kurulduğu temel yanlış. Eğitim sistemimiz işçi yetiştiriyor. Özgürlük, bilinç, farkındalık, öğrenme tutkusu, gelişim, değerler geliştirmiyor.
 Parayı çoğaltmakta başarısız olan insanlar –istisnalar dışında- çok yavaş karar verme ve bu kararı sık ve çabuk değiştirme alışkanlığına sahiptir.
 Evrenin en temel yasası “yarat ve büyü veya parçalara ayrıl ve yok ol” dur.
 Onlar, (karar veren kişiler) hayatı dolu dolu yaşamayı uman herkesin anlaması gereken bir şeyin farkındadırlar: karar vermek, kaçabileceğiniz bir şey değildir. Karar vermenin başlıca ilkesi budur.
 Bilgeliğin ölçüsü, herkesin yolculuğuna karşı ne kadar saygılı ve hoşgörülü olabildiğidir.
 Sosyal girişimcilik, yüksek sosyal getiri amacıyla fırsatları değerlendirerek, benzersiz bir kaynak paketi oluşturup değer yaratma sürecidir.
 İş hayatı, insanlar pahasına, insanları tüketmek pahasına canlılığını korumaya çalışır. Başarı ve mutluluk mutlaka iç içe değildir ve bizler bunları birbirine paralel bir şekilde yönetmemiz gerektiğini yeni öğreniyoruz.
 … İnsanları şikâyet etmekten çıkartıp oyunun parçası, hayatın parçası yapmak ve sosyal değer üretmelerini sağlamak.
 Dünyanın 3 en zengin adamının serveti, 48 en fakir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası’nın (GSYH) toplamına (585 milyon insanınkine) eşit.
 Erol Bilecik’ten öğrendiğim; “Şu anki rakamlara değil, onları nereye götürebileceğimize odaklanalım. Ve bunu yapmak için neler gerektiğini konuşalım, başka bir şeyi değil.”
 İnsanlık 2.0, elini taşın altına koyan, vicdanının rehberliğinde yürüyen ve halihazırda mayasında bulunan bütün değerli güçleri tüm insanlığın hatta evrenin hizmetine sunacak cesur ve güçlü insanların birbirini tamamlamalarıyla mümkün olacaktır.

Reklamlar